Tog til Ålgård?

 

Stasjonen Ålgård har fått sitt navn fordi det var her Ålgård stasjon lå da det var persontrafikk på Ålgårdsbanen. Banen ble åpnet i 1924, og var da tenkt som begynnelsen av Sørlandsbanen. Passasjertrafikken ble imidlertid nedlagt i 1955, og godstrafikken forsvant i 1988. I dag kan du leie dresinsykler og få en annerledes turopplevelse på de gamle skinnene.

Dersom lokale krefter får gjennomslag, kan det nok en gang bli jernbanedrift på de nedlagte stålskinnene. Både Sandnes og Gjesdal kommune jobber med saken. Det samme gjør lederen for Næringsforeningen i Stavanger-regionen, Harald Minge, som karakteriserer Ålgårdbanen som en «kollektivjoker». En framtidig gjenåpning av Ålgårdbanen for persontrafikk vil være svært gunstig for deg som investerer i en bolig på Stasjonen. Les mer

Ålgårdbanen kan bli gjennåpnet for persontrafikk.